אנרגיה פוטנציאלית כבידתית - תרגיל

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2016

להשלים