אנרגיה פוטנציאלית כובדית

בפרק זה נשתמש בעבודה שמבצע כוח הכובד כדי להגדיר אנרגיה פוטנציאלית כובדית.

שיעורים

11:23 אנרגיה פוטנציאלית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:02 אנרגיה פוטנציאלית כובדית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
06:14 מהי אנרגיה פוטנציאלית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
09:10 אנרגיה פוטנציאלית הסבר מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:03 מהי אנרגיה פוטנציאלית? מהו ג'ול? מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

פתרונות תרגילים

06:22 בעיה בעבודה ואנרגיה עם חיכוך מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
04:23 אנרגיה פוטנציאלית כבידתית - תרגיל מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
09:41 ירחמיאל מטיל עגבניה מראש מגדל גבוה - תרגיל מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
09:00 תרגיל זריקה אנכית עם אנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:47 תרגיל נפילה חופשית, חישובי אנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:34 שרשרת דומינו גדלה מאת Stephen Morris, הועלה ע"י תום אחי דרור