עבודת כוח הכובד

בפרק זה נראה כי עבודת כוח הכובד אינה תלויה במסלול העושה גוף, אלא רק בשינוי הגובה. בהתבסס על כך, נגדיר סוג חדש של אנרגיה - אנרגיה פוטנציאלית כובדית.