נוסחאות הכפל המקוצר

מאת Mirta Levin, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2016

להשלים