נוסחאות הכפל המקוצר חזקה של סכום של שני אברים

מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים