פירוק לגורמים של טרינום, מקדם שונה מ-1 (שיטה א')

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים