פירוק טרינום

בפרק זה נראה כיצד לפשט ביטוי מתמטי בשיטת הטרינום.

שיעורים

09:11 110 פירוק טרינומי מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
06:25 פתרון משוואה ריבועית על ידי פירוק טרינום מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
04:10 פירוק לגורמים של טרינום, מקדם שונה מ-1 (שיטה א') מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:59 פירוק טרינום - אורי וינברג | נגזרת מאת אורי וינברג, הועלה ע"י איתמר בנית
10:15 130 פירוק טרינום כאשר a שונה מ - 1 מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
12:18 איך מפרקים לגורמים טרינום ריבועי? - חלק א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
02:13 פתרון טרינום פשוט מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:56 פירוק טרינום כאשר b הוא שלילי מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:46 פירוק טרינום ריבועי מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
05:02 פירוק טרינום עם גורם משותף מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
03:47 פירוק טרינום תרגיל 1 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
09:45 פירוק טרינומי - המשך... מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
08:14 דף עבודה 9 - פירוק טרינום לגורמים מאת עופר ברעם, הועלה ע"י איתמר בנית
13:11 דף עבודה 4 - חלוקה של פולינומים מאת עופר ברעם, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:53 מהו טרינום? מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית