פירוק לגורמים

בפרק זה נלמד להציג ביטוי מתמטי כמכפלה של כמה ביטויים פשוטים יותר.