פירוק טרינום תרגיל 1

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים