פירוק טרינום עם גורם משותף

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים