פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף / שיעור 1

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים