פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף (שיעור 2)

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים