הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים