זיהוי גובה וחישוב שטח בטרפז אסף שדה

מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 בספטמבר 2016

להשלים