נוסחאות הכפל המקוצר 1

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בספטמבר 2016

להשלים