פתרון משוואה ריבועית באמצעות נוסחת השורשים.

מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים