פתרון משוואה ריבועית בעזרת פירוק טרינום

בפרק זה ניישם פירוק טרינום לפתרון משוואות ריבועיות.

שיעורים

08:06 פתרון משוואה ריבועית בעזרת פירוק טרינום מאת אתר עגורים לימודי מתמטיקה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:33 אלגברה: מבוא לטרינום פשוט מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

העמקות

08:08 משוואה ריבועית - פתרון גרפי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית