0040 פתרון משוואה ריבועית נוסחאת השרשים

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים