פתרון משוואה עם נעלם במכנה - משוואה ריבועת

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים