דף עבודה 10 פתרון משוואה ריבועית בעזרת פרוק טרינום

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים