אלגברה: פתרון משוואה ריבועית עם מכנים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים