סכום סדרה הנדסית - תרגיל לדוגמא מס' 2

מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בספטמבר 2016

להשלים