כיתה ז' - משוואות חלק 2- משוואות עם מקדם

מאת חשבון פשוט- סרטונים לימודיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בספטמבר 2016

להשלים