בעיה בעבודה ואנרגיה עם חיכוך

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בינואר 2015

להשלים