פתרון משוואה בנעלם אחד- תרגיל 1

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2016

להשלים