בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 108 | תרגיל 26

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2016

להשלים