משוואות ממעלה שלישית ומעלה

בפרק זה נסקור טכניקות לפתרון משוואות שמעלתן גבוהה ממעלה שנייה.