משוואות דו ריבועיות

בפרק זה נכיר משוואות מהצורה
0=ax^4+bx^2+c
שבהן ניתן לטפל בכלים דומים למדי לכלים שלמדנו על משוואות ריבועיות.

פתרונות תרגילים

02:02 מכינה דף 2 תרגיל 42 מאת shir siv, הועלה ע"י איתמר בנית
03:15 דני בן יצחק| בני גורן | עמוד 108 תרגיל 26 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:22 בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 108 | תרגיל 29 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:11 כיתה י- תרגול02-משוואות דו ריבועיות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:22 מתמטיקה לכיתה י- שיעור02- משוואות דו ריבועיות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:58 בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 108 | תרגיל 26 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
16:17 כיתה י 804 - שיעור 07 - משוואה דו - ריבועית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
09:16 כיתה י- תרגול02א-משוואות דו ריבועיות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

01:52 משוואות עם הצבה-תרגיל 3 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית