דני בן יצחק| בני גורן | עמוד 108 תרגיל 26

מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2016

להשלים