מערכת של אי-שוויונות ממעלה ראשונה, מערכת "או"

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2016

להשלים