מערכת אי שוויונות מהמעלה הראשונה

בפרק זה נעסוק במקרים בהם נתונים שני אי שוויונות או יותר, ובאופן בו יש לשלב את פתרונותיהם.

שיעורים

10:40 אלגברה, אי-שוויונות כפולים ממעלה ראשונה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
04:10 אי שיוויונים, מערכת ''או''. שיעור מס' 3. מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
04:32 אי שיוויונים, מערכת ''וגם''. שיעור מס' 2. מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
06:24 מערכת של אי-שוויונות ממעלה ראשונה, מערכת "או" מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:47 אי שוויון ממעלה ראשונה - התנאים להימצאות פתרון מער מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:10 מערכת של אי שוויונות ממעלה ראשונה - מערכות "או" מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:53 כיתה ט - שיעור 16 - מערכת של אי שיוויונים מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
04:56 מערכת של אי-שוויונות ממעלה ראשונה, מערכת "וגם" מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:49 מערכות של אי שוויונים - אי שוויונים מורכבים מאת Orit and Aharon E, הועלה ע"י איתמר בנית
09:15 מערכת של אי שוויונים ממעלה ראשונה מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית