דף עבודה 9 - פירוק טרינום לגורמים

מאת עופר ברעם, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוקטובר 2016

להשלים