הנדסה אנליטית הוכחת משולש שווה שוקיים וישר זווית

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באוקטובר 2016

להשלים