משוואת הקו הישר וחיתוך עם הצירים

מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 באוקטובר 2016

להשלים