זווית פגיעה וזווית החזרה על שולחן הביליארד

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 בנובמבר 2016

להשלים