התנגשויות

בפרק זה ננתח את המתרחש כאשר שני גופי מתנגשים זה עם זה.

שיעורים

21:18 התנגשות אלסטית לחלוטין חד ממדית פיתוח מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
04:07 התנגשות וקטורית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
08:49 התנגשות אלאסטית ופלסטית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
05:21 פיזיקה - דוד לניאדו - אפקה - מתקף ותנע (2) מאת Aviv Nachman, הועלה ע"י איתמר בנית
04:32 פיזיקה - דוד לניאדו - אפקה - מתקף ותנע מאת Aviv Nachman, הועלה ע"י איתמר בנית
03:58 הפסקת פיזיקה פרק 3: שימור התנע, התנגשויות וספורט י מאת PhysicsBreak Israel, הועלה ע"י איתמר בנית
09:00 פיזיקה שאפשר להבין - תנע ומתקף//התנגשות חד מימדית מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:23 שימור תנע בהתנגשויות אלסטיות ופלסטיות מאת dan steinitz, הועלה ע"י דן שטייניץ
03:34 הדגמה - הפלת כדורים צמודים מאת Physics Girl, הועלה ע"י תום אחי דרור
03:40 זווית פגיעה וזווית החזרה על שולחן הביליארד מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

20:01 פיזיקסל - מעבדת חובה - התנגשות 2 מימדים מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:28 פיזיקה מכניקה - מתקף ותנע- 20191 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:10 התנגשות בשילוב אנרגיה תרגיל מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:13 התנגשות פלסטית דוגמה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
16:34 התנגשות אלסטית לחלוטין חד ממדית תרגיל מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:37 תנע דו מימדי - משחק ביליארד מאת Amit Sella, הועלה ע"י איתמר בנית
07:32 שאלה 4 תנע מאת איליה וינוקור - אורט פסגות כרמיאל, הועלה ע"י איתמר בנית
11:56 התנגשות בין שתי המסות זהות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:35 תרגילים חשובים בתנע וקטורי 1 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
04:46 התנגשות פלסטית וקטורית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות