זריקה אופקית. ירחמיאל זורק עגבניה מצוק.

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בנובמבר 2016

להשלים