נגזרת של פונקציית חזקה

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בדצמבר 2016

להשלים