נגזרות של פולינומים

פרק זה עוסק בתיאור הטכניקה האלגברית לחישוב נגזרת של פונקציות פולינומיות - פונקציות המורכבות מסכום של איברים שבכל אחד מהם מקדם ומשתנה בחזקה שלמה כלשהי.