סדרה הנדסית שאלון 802

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בינואר 2017

להשלים