פתרון תרגיל - 18 ממאגר בגרות סדרה הנדסית

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בינואר 2017

להשלים