פתרון תרגיל - 19 ממאגר בגרות סדרה הנדסית

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בינואר 2017

להשלים