סדרה הנדסית לפי כלל נסיגה

בפרק זה נלמד כיצד לתאר סדרה הנדסית באמצעות כלל נסיגה

שיעורים

07:08 שאלון 806: סדרות 3 - סדרות נסיגה מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

16:37 שאלון 806 שאלה 2 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
04:04 תרגיל - 21 ממאגר בגרות מתמטיקה - סדרה הנדסית מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
03:47 פתרון תרגיל - 19 ממאגר בגרות סדרה הנדסית מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
01:02 סדרת נסיגה הנדסית - תרגיל לדוגמא מס' 3 מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
02:16 סדרת נסיגה הנדסית - תרגיל לדוגמא מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
01:43 סדרת נסיגה הנדסית - תרגיל לדוגמא מס' 2 מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
10:00 כיתה יא 802 - שיעור 20 - סדרות המוגדרות לפי כלל הנ מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
06:16 כיתה יא 802 - שיעור 19 - סדרות המוגדרות לפי כלל הנ מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית