תרגיל - 21 ממאגר בגרות מתמטיקה - סדרה הנדסית

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בינואר 2017

להשלים