מכניקה: עבודה ואנרגיה- 6. אנרגיה פוטנציאלית אלסטית

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בינואר 2015

להשלים