עבודת כוח החיכוך

בפרק זה נראה כיצד לחשב את עבודתו של כוח החיכוך לצורך חישובי אנרגיה.

שיעורים

11:22 עבודה של כוחות לא משמרים מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:25 מכניקה: עבודה ואנרגיה- 7. עבודת כוח החיכוך. מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:18 תרגיל גוף מחליק על מישור משופע עם חיכוך מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:30 דוגמה 6 חוק שימור אנרגיה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:05 בעיה בעבודה ואנרגיה עם חיכוך מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
05:16 מכניקה: עבודה ואנרגיה- 10. דוגמא מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
13:59 עבודה אנרגיה חיכוך מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית