אנרגיה אלאסטית

בפרק זה נראה כי כוח הקפיץ הוא כוח משמר, ונגדיר אנרגיה אלאסטית.

שיעורים

15:41 פיזיקה כיתה יא- 20202 עבודה ואנרגי קפיצים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:01 אנרגיה פוטנציאלית המאוחסנת בקפיץ מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
11:02 אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:31 אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:26 אנרגיה אלאסטית מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
18:30 אנרגיה פוטנציאלית אלסטית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י Ilya Vinokur
05:02 צבי גושן - פיסיקה - קשר בין עבודה לאנרגיה דוגמא מאת Kinneret Clips, הועלה ע"י איתמר בנית
14:25 Elastic and inelastic collisions | Impacts and lin מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:26 פיזיקה מכניקה -עבודה ואנרגיה 20176 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:38 פיזיקה כיתה יא - עבודה ואנרגיה -20201 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:09 פיזיקה 1: אנרגיות וקפיץ מאת SapirMath, הועלה ע"י איתמר בנית
26:16 אנרגיה, קפיץ, משטח מחוספס מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
20:54 עבודה ואנרגיה - פתרון תרגיל דו גופי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:49 דוגמה 8 אנרגיה של קפיץ מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:11 תרגיל אנרגיה יורם אשל 41 מצב 3 עם חיכוך מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:31 The Physics of Slingshots 2 | Smarter Every Day 57 מאת SmarterEveryDay, הועלה ע"י איתמר בנית