אנרגיה פוטנציאלית המאוחסנת בקפיץ

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בינואר 2015

להשלים