עבודה ואנרגיה - פתרון תרגיל דו גופי

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 במרץ 2017

להשלים