פתרון שאלת בגרות 2013 1

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 במאי 2017

להשלים